Çukurdere Sondaj

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çukurdere Sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.

Çukurdere Sondaj, tüm süreçlerde Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirmeyi, tüm ekipmanları en doğru ve en verimli şekilde kullanmayı, çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesini yaparak gerekli ekipmanlarla önlemler almayı en üst biriminden en alt birimine kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler almasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı ve bu bilinci artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Çevre Politikamız

Çukurdere Sondaj olarak, sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde:

  • Ulusal ve Uluslararası çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Sektörel, bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Projelerinde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.
İSG
İSG
İSG
Çevre